Typológia osobnosti

Typológia osobnosti a ako ju využiť vo firmách 

Možno sa s podobnými typmi ľudí vo svojich firmách stretávate, alebo ste takto konfrontovaní ako kolegovia, manažéri či koučovia: Nazvime ich napríklad "Typ jeden" a "Typ dva" Musia spolupracovať, ale chvíľami si nevedia prísť na meno. Viac. 

Ako rozpoznať v čom sme si podobní a v čom rozdielni  

Otázka rozdielnosti našich pováh je pre nás rovnako dôležitá ako bola v časoch Antiky a je aktuálna, ak nie naliehavejšia v dňoch efektívneho výkonu, projektových tímov, zvýšeného tlaku na úspech, osobný aj profesijný. Viac 

Aké písmenká vás vystihujú?

ISTJ - triezvi, spoľahliví, presní, ustálení. Majú silný zmysel pre realitu, vyžadujú merateľné výsledky. Vyhovuje im štruktúra, poriadok a stabilita. Ich pozornosť je obrátená k bezprostredným potrebám organizácie. Môžu byť nepružní. Myslia na konkrétne úlohy, ktoré ich čakajú. Viac

Ukážka výstupu z diagnostikovania osobnostného typu

/22 stranová úkážka výstupu Typológie osobnosti./ Viac