Extraverzia-Introverzia

Expraverzia: Spoločenskosť. S radosťou zdieľa spoločnosť mnohých ľudí. Dáva prednosť podnetom prichádzajúcim z okolia. S radosťou trávi svoj voľný čas s inými ľuďmi.

Introverzia: Súkromie. Pracuje radšej osamote. Potrebuje súkromie a možnosť uchýliť sa na pokojné miesto. S radosťou trávi svoj voľný čas doma.