Zdena Šlesarová, Nábrežná 3462/5, 03861 Vrútky  tel.: +421 905 50 50 54 

slesarova.zdena@gmail.com         www.osobnyrozvoj.com    

                                                                                                                                              LinkedIn 

IČO:33772894    DIČ:1021883522

Podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri OÚ Martin, číslo 506-6788