Zdena Šlesarová,Nábrežná 5,03861 Vrútky  tel.:0905505054 

slesarova.zdena@gmail.com         www.osobnyrozvoj.com    

 Facebook                                                                                                                                                   LinkedIn 

IČO:33772894    DIČ:1021883522

Podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri OÚ Martin, číslo 506-6788