Ako rozoznať v čom sme podobní a v čom rozdielni

Otázka rozdielnosti našich pováh je pre nás rovnako dôležitá ako bola v časoch Antiky a je aktuálna, ak nie naliehavejšia v dňoch efektívneho výkonu, projektových tímov, zvýšeného tlaku na úspech osobný aj profesijný.

Novodobá história poznávania našej psychiky, jej prejavov, rozdielností a preferencií sa datuje od vydania knihy "Psychologické typy " od slávneho švajčiarskeho lekára a psychoanalytika C.G: Junga v roku 1921.

Naše osobnostné vlastnosti sú stabilné ,relatívne stále, počas života sa dramaticky nemenia, a teda ich určením vieme "predpovedať" prečo sa správame tak a nie inak.

Naše preferencie sú nám osobnostne dané, ako sa nerozhodujeme či budeme ľaváci, alebo praváci.

 Zrozumiteľné odpovede na otázky môžeme dostať ak si uvedomíme aký sme osobnostný typ

" Sme rozdielni, ja mu niekedy nerozumiem"

"Ako sa mám dohodnúť, keď sa s ním nedá?"

"Som ja iný, alebo ľudia okolo sú zvláštni?"

"Dá sa s tým/ a s čím a ako/ niečo urobiť?"


V typológii rozoznávame 16 typov osobnosti prostredníctvom kombinácie štyroch dimenzií:

1.Kam orientujeme a odkiaľ čerpáme svoju energiu:

z vnútorných zdrojov- introverzia, alebo z vonkajšieho prostredia- extraverzia/I-E/

2.Ako spracovávame informácie:

buď vnímame svoje okolie cez funkcie vnímania- zmysly,- alebo intuíciou/S-N/

3.Ako sa rozhodujeme a prichádzame k záverom:

buď preferujeme funkcie rozhodovania- analytické- myslením, alebo hodnotové- cítením/T-F/

4. Naše zameranie k vonkajšiemu svetu- životný štýl:

buď je to aktiváciou funkcie rozhodovania, organizovanie, poriadok, štruktúra ,alebo vnímania- prispôsobenie, flexibilita /J-P/

5.Informácie a spätná väzba k miere stresu-/napätie a uvoľnenie/

Čo to konkrétne znamená?

Otestujte sa v sérií krátkych charakteristík a obrázkov

Kombináciou štyroch písmen orientačne zistíte aký ste typ