Prispôsobovanie- Organizovanosť

Prispôsobovanie:  Impulzívnosť. Dáva prednosť voľnému priestoru pre zmenu plánu. Radosť z úlohy je preňho na prvom mieste. Nechá sa ľahko rozptýliť. 

Organizovanosť: Štruktúrovanosť. Dáva prednosť štruktúrovanému priebehu činností. Kladie dôraz na presne vykonanú prácu. Pri práci na úlohe pôsobí veľmi sústredene.