Ukážka výstupu z diagnostikovania osobnostného typu