Ukážka výstupu z diagnostikovania osobnostného typu a individuálneho profilu