Intuícia- Zmysly

Intuícia: Obrazotvornosť. Kladie dôraz na fantáziu a tvorivosť. Cení s originálny spôsob vyjadrovania. Obľubuje vyjadrovanie v metaforách. 

Zmysly: Realistickosť. Kladie dôraz na zdravý ľudský rozum. Dáva prednosť jasnému spôsobu vyjadrovania. Dáva prednosť jasným popisom.