Myslenie- Cítenie 

Myslenie: Objektivita. Dáva prednosť logicky zdôvodniteľnému stanovisku. Pri rozhodovaní postupuje prevažne analyticky. Pôsobí vecne. 

Cítenie: Subjektivita. Dáva prednosť pozíciám, ktoré môže vášnivo obhajovať. Pri rozhodovaní premýšľa nad dôsledkami na iných ľudí. Veľmi mu záleží na ľuďoch.