GPOP Dotazník      Workshop      Referencie 

Workshop k využitiu typológie -osobnostné podobnosti a rozdielnosti

Aby v tíme ľudia prosperovali a prinášali to najlepšie čo im je vlastné a prirodzené, znamená rešpektovať osobnostný prínos a typovú rozmanitosť rovnako ako vedomosti a zručnosti. 

Zámerom workshopu k poznaniu rozdielov a podobností je prispieť k tvorivej atmosfére v pracovnom prostredí ,využiť osobnostný potenciál a zlepšiť osobnú spokojnosť členov tímu.

Čo sa na workshope dozvieme?

Cez poznanie prejavov jednotlivých preferencií určiť kde a ako sa potrebujú jednotlivé typy; čím nás dráždia a ako nás obohacujú

Ukázať možnosti ako konštruktívne využívať osobnostné rozdiely v pracovnom prostredí

Vedieť ako sa v tímovej spolupráci prejavujú jednotlivé typy z pohľadu temperamentu

Pochopiť ako sa dá využiť fungovanie dynamiky osobnostných typov pri optimalizácii výkonu

Poznať výhody a obmedzenia zloženia typovo rovnakých a rozdielnych tímov

Vedieť aký štýl vedenia preferujú jednotlivé typy