Som absolventkou Filozofickej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ,odbor pedagogika- psychológia /vedecký smer/

Ďalšie vzdelávanie 

2020- MBSR: Mindfulness- Based Stress Reduction- 8 týždňový intenzívny mindfulness program

2018- Management 3.0- certifikovaný workshop- agilný leadership

2018-The Rocket Model-certifikovaný workshop ako budovať a rozvíjať moderné  tímy

2016- Business Coaching College- ICF Medzinárodný certifikovaný výcvik koučovania ACSTH

2014- Špecializovaný výcvik mentoringu a koučingu- ADDA Consultants

2014- Certifikačné školenie k metódam Hogan- Assessment Systems Slovakia

2011- Školiaci a výcvikový kurz GPOP- Golden Profiler of Personality, Hogrefe- Testcentrum, Praha Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD., Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD

2009- Tréning koučingu, Slovenská asociácia koučov SAKO, Zlatica Stubbs- Erickson Profesional Coach

2001-2010- Osobný rozvoj ako účastník -zážitkové semináre a relaxačné metódy

2007-2013- Interné programy a odborný mentoring -ADDA Consultants, Bratislava

1999- Kurz Lüscherův barvový test, Stredisko psychologických služieb Brno

1999- Health Education program- Open Society Fund, výcvikový program a workshop

1996-1997- Výcvik -Techniky na zvládanie stresu -PhDr. Miloš Šlepecký CSc., Pracovisko klinickej psychológie

1996- Transakčná analýza, workshop, MUDr. Radkin Honzák CSc., PhDr. Blanka Čepická, Česká asociácia TA Praha

1996- Tréning asertivity: PhDr. Ľudovít Beleš, Košice a Inštitút aplikovanej psychológie

1995- Vital learning- Number Skills, Vital learning corporation, certifikovaný tréning, PhDr. Silvia Púchovská

1993-Tréning asertivity, PhDr. Tomáš Novák, Manželská a rodinná poradňa ,Brno

1992-1993- Zážitkové kurzy systému PSYPOS/Psychika, pohyb strava/,CV Relax Banská Bystrica

Pracovná kariéra

1994 - trvá Od 1.9. 1994 SZČO, podnikateľské poradenstvo, konzultant

1992 - 1994 EMEL Bratislava, s. r. o. riaditeľka pobočky v Martine, personálne vzdelávanie 

1986 - 1993 Pedagogicko- psychologická poradňa Martin