GS1 Slovakia, CEMMAC a. s. Horné Sŕnie, SPP a. s., MAR SK Slovensko, Adient Slovakia-odštepný závod Žilina, Rademaker Slovakia, YNAK-personálna agentúra, GGB Slovakia, Slovenské elektrárne/ENEL/, KIA Motors Slovakia, Biotika /HB Pharma/Martin, Tento/Metsa Tissue/Žilina, Nafta Gbely, Generali Slovensko poisťovňa a .s., VÚB Banka, Slovenské Cukrovary Sereď s. r. o., Slovak Telekom a. s., Tesco Stories, Slovenská pošta, a. s., Ministerstvo vnútra -IT pracovníci- Banská Bystrica, Tatrakom, s. r .o Poprad, Europin s. r. o. Trenčianske Stankovce, Pharmakademy Bratislava, Gymnázium Považská Bystrica, Bacou Dalloz s r. o. Partizánske, Punch Námestovo, Beno- Dom odievania Žilina, Tento a. s. Žilina, Remeslo, a. s., Remeslo stav- Žiar nad Hronom, hotel Termal Vyhne, hotel Centrál Kremnica, Združenie hotelov Slovenska-hotely vo Vysokých Tatrách, Technomol Weld, s. r. o. Banská Bystrica, Mestský úrad Banská Bystrica, Mestský úrad Vrútky...a ďalšie firmy a súkromné osoby.