Koučovanie online /formulár/

Koučovanie

Koučovanie realizujem na základe požiadaviek a vybranej oblasti pre zlepšenie a osobný rozvoj.
Pri určovaní cieľa môžeme vychádzať z diagnostiky Hogan dotazníkmi, Dotazníkom určenia osobnostného typu a individuálneho profilu GPOP, inými výstupmi a osobnými potrebami.

Čo je koučovanie  a čo ním získame?

Koučovanie pomáha k osobnému rozvoju, učeniu sa a zlepšovaní výkonnosti

Koučovanie aktivuje to najlepšie, čo skrýva potenciál koučovaného, zlepšuje vzťahy a podporuje tvorivé myslenie.

Zároveň umožňuje preberať iniciatívu a zodpovednosť, zvyšovať motiváciu v zmysle, že ľudia vydávajú zo seba to najlepšie, pretože chcú.

Čo koučovanie nie je:

Mentoring: poskytuje vzorový model, rady, pomoc a vzorové správanie

Mentor: "nauč ho všetko a odovzdaj mu to, čo ty sám vieš"

Tréning: precvičenie praktických zručností v skupine ,nácvik konkrétnych situácií

Tréner:"nauč sa metódu, postup a zručnosť"

Psychoterapia: liečba psychologickými prostriedkami, pričom si klient uvedomí podstatu svojho problému a naučí sa mu čeliť

Terapeut: "prečo sa cítiš v tejto situácii zle,čo je príčinou problémov"

Čo prináša koučovanie:

Pre koučovaného:

Schopnosti lepšie si určovať ciele, menej stresu, väčšia sebadôvera, viac času, viac energie, lepšie návyky...

Pre organizáciu:

Zvýšenie produktivity, kvality služieb zákazníkom- aj interným, zníženie počtu sťažností od zákazníkov...

Vo firmách kde funguje koučovanie je šanca vytvoriť také podmienky, kde sa ľudia podporujú a zdokonaľujú, majú pocit sebarealizácie, pretože odovzdávajú to najlepšie; práca ich viac napĺňa aj v kontexte osobného života.

AKO BYŤ LEPŠÍM KOUČOM?

WORKSHOP: Typológia a koučovanie

Poznanie osobnostného typu a individuálneho profilu nám umožňuje zamerať sa v koučovacom procese na tie oblasti v profesijnom živote, kde sa koučovaný necíti komfortne a nie je spokojný s ich doterajším využívaním a úrovňou.

Môžeme tak spojiť poznatky z typológie a využiť ich pri koučovaní.

Ponúknuť možnosti využitia poznatkov o osobnostných typoch ako zvýšenie účinnosti a príťažlivosti koučovania

Vedieť odhadnúť typ koučovaného a uvedomovať si osobnostné preferencie a ich prejavy v koučovacom rozhovore

Využiť potenciál a praktické využitie spojenia poznatkov z typológie a koučovania.