https://www.osobnyrozvoj.com/koucovanieonline/

Koučovanie Online

Koučovaním nachádzame nové, kvalitnejšie a zmysluplnejšie spôsoby riešenia pracovných,osobných problémov, životných rozhodnutí a ciest k osobnému rozvoju a osobnej spokojnosti.

Koučovacím rozhovorom si s podporou kouča odpovedáme na otázky a hľadáme riešenia. Sami prijímame zodpovednosť za svoje rozhodnutia, čo urobíme,alebo neurobíme.

Hľadáme konkrétne kroky, ako ovplyvniť a riešiť problémy, realizovať zmeny a výzvy.

S podporou kouča krok za krokom smerujeme k uvedomeniu, čo vieme, môžeme a chceme ovplyvniť a čo nás posunie vpred.

KoučovanieOnline prebieha telefonicky alebo skype. Koučovanie sa realizuje po úhrade a dohode termínu koučovania. Trvanie koučovacieho stretnutia je 1 hodina.

Koučovanie Online