Záujemcom o osobný rozvoj a vzdelávanie ponúkam 

  • Tréningové programy v soft skills
  • Výbery na pracovné pozície v rámci výberového procesu
  • Diagnostikovanie osobnostného typu dotazníkom GPOP
  • Diagnostikovanie Hogan dotazníkmi
  • Podpora osobného rozvoja a tímovej efektivity
  • Rozvojové programy pre manažérov na kľúčových pozíciách
  • Koučovanie- individuálne, tímové

Špeciálne tréningové programy

Manažérska akadémia majstra, Workshopy k využitiu typológie osobnosti, Holistický prístup k psychickej a fyzickej rovnováhe- ako byť vo forme a cítiť sa lepšie, Koučovanie podľa osobnostných typov, Diagnostika efektívneho tímu z aspektu osobnostných typov, Koučovanie ako nástroj osobného rozvoja a využitia svojho potenciálu na základe diagnostiky/dotazník GPOP, Hogan dotazníky/